Home

My Orchestra is een Orkest Management Softwarepakket geschikt voor diverse soorten orkesten en koren, van blaasorkest, harmonieorkest, fanfare tot symfonieorkest.
De software bestaat uit handige functies voor bestuursleden / managers en muzikanten, technici, en kan gebruikt worden vanaf ieder apparaat met een internetverbinding (notebook/ tablet / smartphone):

Planning optredens / activiteiten
– Planbord
– gastmuzikanten
– mail functies
– playlist

origineel

Repetities
– afmeldingen
– afwezigheids-statistieken

Muzikanten/leden informatie
– muzikanten kunnen zelf wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld adreswijiziging.

Repertoire
– Repertoirelijst / partiturenarchief

Kaartverkoop Optredens

Financien
– Boekhouding / contracten / Inventarisbeheer / Contributie /  Reiskosten / Facturen

De software is geschikt voor alle soorten orkesten en koren , van rock-band , harmonie tot symfonieorkest.

U kunt de software geheel vrijblijvend kosteloos uitproberen, u krijgt daarbij informatie over de kosten.